Søren Porskrog

My personal vision is to create, facilitate and support dynamism and growth in my surroundings. My field of activity is strategy and client facing innovation and transformation management.

Hvordan kan jeg bedst bidrage til andres succes?

Jeg har i mere end 25 år arbejdet med IT-relaterede forandringsinitiativer. I den tid har jeg bevæget mig fra traditionelle projektledelsesdiscipliner til at have løbende mere fokus på menneskelige relationer. Jeg er nu meget interesseret i, hvordan jeg kan bidrage til at finde ind til det, der giver mening for mig og motiverer mig selv og andre til at hjælpe andre mennesker med at opnå succes.

Projekternes håndgribelige leverancer, i form af nye systemer og processer, sagde mig i virkeligheden ikke så meget. Det var mere de mennesker, som omgav mig, der betød noget – og specielt hvordan, de kom igennem forandringsinitiativerne og samtidig blev fagligt og personligt beriget.

I 2005 da jeg lige havde påbegyndt min MBA læste jeg et par bøger, som jeg var blevet anbefalet af min vejleder. Bøgerne hjalp mig til at formulere min egen personlige vision for, hvad jeg vil i livet, nemlig at facilitere dynamik og vækst i mine omgivelser – i mennesker og i forretning.

Da jeg i 2013 mødte Mark viste det sig hurtigt, at vi havde samme interesser – nemlig at udvide vores og andres forståelse af, hvad der var op og ned i det produktudviklingsprojekt, vi sad med. Vi skabte mening i projektet og drev projektet sammen baseret på tillid og løbende test af hypoteser om potentielle gevinster. Vi fandt inspiration i så forskellige områder som bl.a. Chris Argyris’ action science, mindfulness, Eric Ries’ Minimum Viable Product og Alberto Savoia’s pretotyping. En del ville måske ikke have taget den tilgang til et projekt, hvor ledelsen havde besluttet, at kunden ville betale for det nye produkt.

Jeg har siden været meget opmærksom på, at vores potentiale, og det vi kan opnå som mennesker, som oftest kun begrænses af vores egne begrænsninger og frygt. 

Ligesom Mark håber jeg på, at jeg med min praktiske og professionelle erfaring, sammen med Mark, kan hjælpe dig på din rejse og give dig konkrete og let forståelige værktøjer, som du med det samme kan anvende og øve dig i at bruge. Forhåbentligt kan det hjælpe dig til at skabe mening i dit arbejde og bidrage til, at du bedre opnår de mål, som du ønsker.

For at kunne hjælpe bedst muligt lader jeg mig inspirere af egen praksis såvel som teori og fortsat uddannelse inden for psykologi, agile, lean, coaching og transformationsledelse.