Stuck On An Escalator

Transformation, mentalitet, tankesæt og forandringsledelse

Vi er alle en del af en større helhed og oplever verden og vores relationer med andre
ud fra vores individuelt unikke erfaringer.

Vi arbejder med at tilfredsstille kundebehov og skabe værdi –
for dig og dine kunder – ved at anvende metoder
til praktisk at teste antagelser og gennemføre forandringer.

Vi benytter en række tilgange til at hjælpe dig med at skabe ændret adfærd i dine transformationer med praktisk anvendelige værktøjer til forandringsledelses og bearbejdelse af indgroet mentalitet og tankesæt.

Hypotesedrevet test af forretningsidéer

Vi anvender forskellige metoder til at teste dine kunders eller brugeres adfærd for at svare på, om de reelt vil købe eller anvende services og produkter før, vi foretager større investeringer eller udrulninger. Værktøjerne er blandt andet: Pretotyping og Lean Startup.

Eksekvering af forandringsinitiativer

Vi har fokus på eksekvering med udgangspunkt i lederskab, strategi og mennesker. Det har vi, fordi vi tror på, at det rette lederskab med klart kommunikerede mål, den rette strategi som er kendt af alle samt fokus på at erobrer hjerner og hjerter er vejen til succesfuld eksekvering.

Realisering af gevinster

Der findes intet over realisering af gevinster. Mange tror fejlagtigt, at eksekvering automatisk giver afkast. Vores erfaring er, at mange eksekverer for meget uden hensyntagen til om de bibringer værdi. For os er grundlaget for alt hvad vi gør at skabe værdi. Derfor er gevinstrealisering og værdiskablese central for vores tilgang til et hvert initiativ. Når der skal skabes værdi – og ikke blot handling – kræver det vedholdenhed i tilgangen til at teste om der skabes værdi og vilje til at skifte retning, hvis der ikke gør.

Hvem vi er

Vi mener, at vores handlinger bør være i balance, så vi efterlader vores planet i en bedre tilstand, end da vi selv kom til verden samtidig med, at vi hjælper hinanden og os selv med til stadighed at blive mere bevidste og bedre versioner af os selv, så vi kan bruge vores potentiale til at bidrage til andres og vores egne mål.

portrait_mark_chaudhry_1200px

Mark Jørgensen Chaudhry

To Trust and Inspire Human Beings – so that they may Grow to Live their Purpose

portrait_soren_porskrog_1200px

Søren Porskrog

My personal vision is to create, facilitate and support dynamism and growth in my surroundings. My field of activity is strategy and client facing innovation and transformation management.

Kontakt os

Du er mere end velkommen til at tage fat i os – og du kan fange Søren på mobil 42 63 39 23 eller e-mail soren@stuckonanescalator.dk